หน้าแรก
   
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฮ่องกง
  ญี่ปุ่น
  สหภาพยุโรป
  บรูไน
 
  สารก่อภูมิแพ้
 
 
   บรูไน
   CHANGES AND ADDITIONAL INFORMATION IN AIP BRUNEI
   Summarises the general requirements and standards for food and agricultural imports into Brunei
   Customs procedures
   Procedures for Importation of Plants and Plant Products
   PUBLIC HEALTH (FOOD) ACT (CHAPTER 182)